Naše ruže u vašim vrtovima


U 2017. ponovno pokrećemo natječaj „naše ruže u vašim vrtovima“
Pozivamo sve ljubitelje ruža koji su prijašnjih godina naručivali ruže iz našeg rasadnika da nam šalju slike svojih ruža. Jedini uvjet je da su sadnice kupljene u našem rasadniku. Slike ćemo objavljivati na našoj internet stranici u rubrici „naše ruže u vašim vrtovima“ te na našem facebook profilu.
Želja nam je stvoriti galeriju slika ruža iz vrtova naših kupaca. Posjetitelji naše stranice mogli bi tako vidjeti sorte ruža iz naše ponude u praktičnoj primjeni, čime bi se još preciznije prikazale pojedine sorte i olakšao odabir sorti kod nabave ruža.
Slike nam možete poslati poštom ili u digitalnom obliku na naš e-mail : ivan.virag@vz.t-com.hr
Na kraju jesenske sezone najbolje slike ćemo nagrađivati. Predvidjeli smo nekoliko nagrada po 10 sadnica ruža, i to novih sorti koje tek umnožavamo i još nisu u ponudi. Naime, uz standardnu ponudu ruža koje su u katalogu i na internet stranici, naš rasadnik umnožava još stotinjak sorti koje pripremamo za neke nove kataloge.